O NÁS

Naše poslání

Jsme neziskovou organizací, založenou zcela na práci dobrovolníků. Na místech, kde působíme, poskytujeme školení v oblasti rozvoje jednoty ducha a těla, umění Ki-Aikido (formálně Šinšin Toicu Aikido), a dotekové terapie Kiacu. Naším posláním je pomáhat lidem uplatnit principy jednoty ducha a těla nejen v bojovém umění, ale především v každodenním osobním i profesionálním životě.


 

Naše škola byla založena z důvodu šířit umění Ki-Aikido a souvisejících disciplín tak, jak je učil mistr Koiči Tohei, zakladatel Společnosti Ki a tvůrce didaktického systému Šinšin Toicu Aikido. Naše škola je členem centrální organizace Šinšin Toicu Aikido Kai, sídlící v Japonsku.

Naše výuka je zaměřena na všechny věkové kategorie a tréninky jsou přizpůsobeny schopnostem přítomných účastníků.  Kromě pravidelných tréninků pořádáme také výukové semináře za účasti zahraničních lektorů a navštěvujeme specializované semináře zejména ve Velké Británii, Spojených Státech a Japonsku, kde prohlubujeme své znalosti tohoto umění a seznamujeme se s posledním učením současných japonských mistrů.

______________________________________________________________________________

Naše historie a učitelé

Navazujeme na počátky Ki-Aikido v České Republice, které se datují k první polovině 90. let minulého století. Škola Šinšin Toicu Aikido Praha byla založena v roce 2003 a od roku 2008 je registrována pod názvem „Prague Ki Society“ mezinárodní organizací Šin Šin Toicu Aikido Kai, Ki Society H. Q., Japonsko (http://shinshintoitsuaikido.org/). Výuka v naší škole je plně akreditována a probíhá v souladu s mezinárodními směrnicemi mateřské organizace v Japonsku.

 

KOIČI TOHEI (1920 - 2011)

Mistr Koiči Tohei je zakladatelem Společnosti Ki (Ki no Kenkjukai), školy "Aikido v jednotě ducha a těla" (Šinšin Toicu Aikido, zkráceně Ki-Aikido) a unikátního systému dotekové terapie Kiacu Ho. Koiči Tohei patřil k předním žákům zakladatele Aikido, mistra Morihei Uešiby (1883 – 1969), a byl také jediným, komu byl oficiálně udělen nejvyšší mistrovský stupeň v Aikido, 10. Dan, přímo zakladatelem Aikido. Koiči Tohei patřil k nejvlivnějším učitelům své doby. Skrz celoživotní studium meditace a bojových umění vyvinul metody výuky, které jsou jednoduché ve své podstatě a univerzální ve své aplikaci. Jeho mimořádné ukázky umění aikido a jeho neobyčejné schopnosti vysvětlit a učit principy jednoty ducha a těla inspirovaly studenty více jak 60 let.

 

 

ŠINIČI TOHEI

Šiniči Tohei je prezidentem a hlavním instruktorem organizace Šinšin Toicu Aikido Kai. Je oddaným, celoživotním žákem svého otce, mistra Koiči Toheie. Předsedá ústřední škole v Japonsku a řídí výuku, tréninky a chod organizace jak v Japonsku, tak mezinárodně. Pod jeho dynamickým vedením má v současnosti organizace více jak 400 škol v Japonsku a pobočky ve 24 zemích.

 

 

 

 

 

 

CALVIN YUTAKA TABATA

Tabata sensei je nositelem 8. mistrovského stupně v Šinšin Toicu Aikido, Okuden mistrovského stupně v Šinšin Toicu Do a je akreditovaným lektorem dotekové terapie Kiacu. Je hlavním instruktorem federace, která zahrnuje školy především na severozápadě Spojených Států a Kanady. Je také poradcem organizace Šinšin Toicu Aikido Kai pro vybrané školy v Evropě včetně naší školy. Tabata sensei započal svůj trénink v raném dětství pod vedením Koiči Toheie a je celoživotním přímým žákem mistra Koiči Toheie.

 

 

 

 

LEKTOŘI V ČESKÉ REPUBLICE

Martin Jabůrek je hlavním instruktorem školy Šinšin Toicu Aikido Praha (Prague Ki Society). Japonská bojová umění studuje od roku 1987 a ki-aikido od roku 1992. Jeho přímým učitelem je Calvin Yukata Tabata. Studoval také pod vedením zakladatele školy, mistra Koiči Toheie, hlavního instruktora školy, Šiniči Toheie, a dalších japonských učitelů. V současné době je nositelem stupňů Jondan (4. mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Čuden (střední mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Do. Je také absolventem tříletého programu aplikace principů Ki v dotekové terapii školy Kiacu a akreditovaným lektorem mezinárodní organizace Šinšin Toicu Aikido Kai, Japonsko.

 

Marcel Sauer studuje Ki-Aikido více jak 5 let. Marcel měl možnost intenzivně studovat Ki-Aikido během svého čtyřletého pobytu v Japonsku, kde cvičil především v Ebisu dódžó v Tokiu a jeho učitelem byl Hiroki Maeda sensei. Na seminářích studoval také pod vedením hlavního instruktora školy, Šiniči Toheie. V současné době je nositelem stupňů Šodan (1. mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Džokjú (vyšší žákovský stupeň) v Šinšin Toicu Do. Marcel je asistentem výuky dětí a dospělých.

 

 

 

Remko Herremans studuje Ki-Aikido více jak 5 let. Kromě pravidelných tréninků se zúčastňuje mezinárodních seminářů, které vede Tabata sensei. Měl možnost studovat také v centrálním dódžó v Japonsku pod vedením Šiniči Toheie. Remko je v současné době nositelem Šodan (první mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Džokjú (vyšší žákovský stupeň) v Šinšin Toicu Do. Remko je asistentem výuky dětí a mládeže.

 

 

 

 

Roman Salátek studuje Ki-Aikido více jak 5 let. Kromě pravidelných tréninků se zúčastňuje mezinárodních seminářů, které vede Tabata sensei. Měl možnost studovat také v centrálním dódžó v Japonsku pod vedením Šiniči Toheie. Roman je v současné době nositelem Šodan (první mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Džokjú (vyšší žákovský stupeň) v Šinšin Toicu Do. Roman je asistentem výuky dětí a dospělých.