O NÁS

 

Naše poslání

Jsme neziskovou organizací, založenou zcela na práci dobrovolníků. Naším posláním je pomáhat lidem uplatnit principy jednoty ducha a těla nejen v bojovém umění Aikido, ale především v každodenním osobním i profesionálním životě.

Prague Ki Society O nás

Naše výuka je zaměřena na všechny věkové kategorie a tréninky jsou přizpůsobeny schopnostem přítomných účastníků.  Kromě pravidelných tréninků pořádáme také výukové semináře za účasti zahraničních lektorů a navštěvujeme specializované semináře zejména ve Spojených Státech, Japonsku, a také vybraných místech v Evropě, kde prohlubujeme své znalosti umění Aikido na základě principů jednoty ducha a těla a seznamujeme se také s posledními současnými metodami výuky.

NWKF in Japan

 

K hlavním metodám studia jednoty ducha a těla naší školy patří:

Ki-Aikido (Šinšin Toicu Aikido), studium technik Aikido na základě principů jednoty ducha a těla je naší nejčastější a nejpoužívanější metodou,

Meditace (Ki no Iši Ho) je metoda setrvání v klidu a v bdělé pozornosti,

Dýchání Ki (Ki no Kokju Ho), cvičení vědomého dýchání v jednotě ducha a těla je velmi důležitou metodou nezbytnou pro pochopení Ki a rozvoj dechové síly,

Kiacu je léčebnou metodou dotekové terapie založenou na principech Ki, kterou vyvinul Koiči Tohei sensei,

Misogi (Sokušin no Gjo) je skupinovým cvičením, jedná se o velmi dynamickou formu meditace se zapojením dechu a pohybu

 


 

Stručná historie školy a mezinárodní organizace

V roce 1971 založil Koiči Tohei, v té době hlavní instruktor centrální školy Aikido v Tokiu, zájmové sdružení Ki no Kenkjukai (Společnost studia Ki), aby vysvětlil principy Ki a zpřístupnil zážitek jednoty ducha a těla všem zájemcům nezávisle na výuce bojového umění Aikido. Společnost Ki se postupně vyvinula v mezinárodní organizaci (The Ki Society) a vyvíjely se také metody výuky jednoty ducha a těla, které se zpětně přenášely na způsob výuky umění Aikido, které Koiči Tohei stále rozvíjel a které začal nazývat Šinšin Toicu Aikido (Aikido v jednotě ducha a těla). Nyní nese tato organizace v Japonsku název Šinšin Toicu Aikido Kai (Společnost Aikido v jednotě ducha a těla), přestože mnohé školy mimo Japonsko stále používají původní označení Ki Society.

Tohei public demonstrations

Škola Šinšin Toicu Aikido Praha byla založena v roce 2003 a od roku 2008 je registrována pod názvem Prague Ki Society mateřskou organizací Šinšin Toicu Aikido Kai, Ki Society H. Q., Japonsko. Výuka v naší škole je plně akreditována a probíhá v souladu s mezinárodními směrnicemi mateřské organizace v Japonsku.

Prague Ki Society with Shinichi

 

 


 

Naši učitelé

KOIČI TOHEI (1920 - 2011)


Mistr Koiči Tohei je zakladatelem Společnosti Ki (Ki no Kenkjukai), školy "Aikido v jednotě ducha a těla" (Šinšin Toicu Aikido, zkráceně Ki-Aikido) a unikátního systému dotekové terapie Kiacu Ho. Koiči Tohei patřil k předním žákům zakladatele Aikido, mistra Morihei Uešiby (1883 – 1969), a byl také jediným, komu byl oficiálně udělen nejvyšší mistrovský stupeň v Aikido, 10. Dan, přímo zakladatelem Aikido. Koiči Tohei patřil k nejvlivnějším učitelům své doby. Skrz celoživotní studium meditace a bojových umění vyvinul metody výuky, které jsou jednoduché ve své podstatě a univerzální ve své aplikaci. Jeho mimořádné ukázky umění aikido a jeho neobyčejné schopnosti vysvětlit a učit principy jednoty ducha a těla inspirovaly studenty více jak 60 let.

 

ŠINIČI TOHEI


Šiniči Tohei se narodil 18. srpna 1973 v Tokiu. Od dětsví se učil Aikido na základě principů Ki, a je oddaným, celoživotním žákem svého otce, mistra Koiči Toheie. V roce 2007 převzal oficiálně od Koiči Toheie výuku a řízení organizace. V roce 2008 také zahájil semináře principů jednoty ducha a těla na středních školách, univerzitách a sportovních organizacích, jako jsou například japonský ženský softbalový reprezentační tým a také prvoligový americký baseballový tým v Los Angeles. Šiniči Tohei nyní předsedá ústřední škole v Japonsku a řídí výuku, tréninky a chod organizace jak v Japonsku, tak mezinárodně. Pod jeho dynamickým vedením má v současnosti organizace více jak 400 škol v Japonsku a pobočky ve 24 zemích.

 

CALVIN YUTAKA TABATA


Tabata sensei je nositelem 8. mistrovského stupně v Šinšin Toicu Aikido, Okuden mistrovského stupně v Šinšin Toicu Do a je akreditovaným lektorem dotekové terapie Kiacu. Je hlavním instruktorem federace, která zahrnuje školy především na severozápadě Spojených Států a Kanady. Je také poradcem organizace Šinšin Toicu Aikido Kai pro vybrané školy v Evropě včetně našich škol v České republice. Tabata sensei započal svůj trénink v raném dětství pod vedením Koiči Toheie a je celoživotním přímým žákem mistra Koiči Toheie.

 

LEKTOŘI V ČESKÉ REPUBLICE


Martin Jabůrek je hlavním instruktorem školy Šinšin Toicu Aikido Praha (Prague Ki Society). Aikido a japonská bojová umění studuje více jak 35 let. Od roku 1994 je jeho přímým učitelem Calvin Yukata Tabata. Studoval také pod vedením zakladatele školy Šinšin Toicu Aikido, mistra Koiči Toheie, a současného hlavního instruktora školy, Šiniči Toheie. V současné době je nositelem stupňů Jondan (4. mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Čuden (střední mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Do. Je také absolventem tříletého programu aplikace principů Ki v dotekové terapii školy Kiacu a akreditovaným lektorem mezinárodní organizace Šinšin Toicu Aikido Kai, Japonsko.


Roman Salátek studuje Ki-Aikido více jak 15 let. Kromě pravidelných tréninků se zúčastňuje mezinárodních seminářů, které vede Tabata sensei. Měl možnost studovat také v centrálním dódžó v Japonsku pod vedením Šiniči Toheie. Roman je v současné době nositelem stupňů Nidan (druhý mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Džokjú (vyšší žákovský stupeň) v Šinšin Toicu Do.


Remko Herremans studuje Ki-Aikido více jak 15 let. Kromě pravidelných tréninků se zúčastňuje mezinárodních seminářů, které vede Tabata sensei. Měl možnost studovat také v centrálním dódžó v Japonsku pod vedením Šiniči Toheie. Remko je v současné době nositelem stupňů Nidan (druhý mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Džokjú (vyšší žákovský stupeň) v Šinšin Toicu Do.

Marcel Sauer studuje Ki-Aikido více jak 5 let. Marcel měl možnost intenzivně studovat Ki-Aikido během svého čtyřletého pobytu v Japonsku, kde cvičil především v Ebisu dódžó v Tokiu a jeho učitelem byl Hiroki Maeda sensei. Na seminářích studoval také pod vedením hlavního instruktora školy, Šiniči Toheie. V současné době je nositelem stupňů Šodan (1. mistrovský stupeň) v Šinšin Toicu Aikido a Džokjú (vyšší žákovský stupeň) v Šinšin Toicu Do.