ÚVOD

 

 

KI-AIKIDO


Japonské bojové umění na základě principů jednoty ducha a těla a postoje nesoupeření.

 

Uplatnění principů ki-aikido v každodenním osobním i profesionálním životě.

 

 

Školu Šinšin Toicu Aikido (zkráceně Ki-Aikido) založil v roce 1974 japonský mistr Koiči Tohei (10. dan v Aikido) na základě metod výuky, které vycházejí z poznatku, že stav ducha (mysli) se odráží na stavu těla.

Mysl a tělo tvoří přirozenou jednotu. Když si uvědomíme tuto jednotu a naučíme se používat mysl a tělo společně, projeví se plně naše přirozená síla a vrozené schopnosti.

Škola Šinšin Toicu Aikido učí, jak rozvíjet jednotu ducha a těla pomocí několika disciplín.


Nauka jednoty ducha a těla - ŠINŠIN TOICU DO

• Základní principy jednoty ducha a těla • Testy klidu mysli a přirozené rovnováhy • Zdravotní a koordinační cvičení • Cvičení vědomého dýchání • Cvičení bdělé pozornosti (meditace) • Doteková terapie Kiacu


Aikido v jednotě ducha a těla - ŠINŠIN TOICU AIKIDO (Ki-Aikido)

Bojové umění na základě principů jednoty a postoje nesoupeření • Komplexní didaktický systém přesahující rámec sebeobrany • Široké uplatnění pricipů ki-aikido v mezilidské komunikaci


Ki-Aikido pro děti

Přirozené držení těla • Koordinační cvičení • Umění pádů • Techniky Aikido Koncentrační cvičení • Základy etikety • Pozitivní přístup k řešení problémů

 

Specializované semináře

Využití principů Ki-Aikido ve sportu, umění, vzdělání, managementu a jiných oblastech


*********************************************************************************************