KI-AIKIDO DOSPĚLÍ

„Pokud se chcete naučit Aikido, měli byste nejdříve sjednotit ducha a tělo a porozumět jejich vzájemnému vztahu.“ – Koiči Tohei –

Aikido je novodobé japonské bojové umění. Název Aikido v překladu znamená doslova „Cesta Jednoty s KI“, kde "Ki" má význam životní energie a podstaty jednoty celého Vesmíru. Škola Šinšin Toicu Aikido (zkráceně Ki-Aikido) vychází z poznatku, že stav ducha (mysli) se odráží na stavu těla. To znamená - dřív, než se pohne tělo útočníka/partnera, pohne se jeho mysl.Cvičení s partnerem slouží jako zpětná odezva stavu naší mysli. V Ki-Aikido se učíme vnímat úmysl svého partnera, respektovat jeho sílu, zaujmout jeho místo a najít společné řešení vzniklé situace. Pokud opomíjím mysl svého partnera a snažím se ho přemoci pouze fyzickou silou, partner mi bude vzdorovat. Podobně, sebestředná, sobecká mysl vyvolává konflikt i v každodenním životě.

V Aikidu spolu nesoupeříme. Pokud známe a respektujeme úmysl druhých, pak budeme schopni vést druhé bez nejmenšího vzdoru. Cvičením správných technik Ki-Aikido se učíme, jak zachovat přirozené držení těla, jak se uvolnit a jak zachovat klid mysli v klíčových okamžicích. Takto posilujeme pozitivní návyky bezkonfliktního řešení situací, které přesahují rámec sebeobrany a mají široké uplatnění v mezilidské komunikaci.Soudobá japonská bojová umění se označují termínem BUDO, kde znak DO znamená „duchovní cestu, nauku“ a znak BU znázorňuje odloženou zbraň. Škola Šinšin Toicu Aikido (Ki-Aikido) vychází z nauky jednoty a postoje nesoupeření, což je plně v souladu s poselstvím novodobých japonských bojových umění.

 

 

 

Běžný trénink dospělých obsahuje nejdříve nauku jednoty ducha a těla (ŠINŠIN TOICU DO), která zahrnuje základní principy a specifická cvičení doprovázená tzv. KI testem, testem klidu mysli a přirozené rovnováhy. Tato nauka má vlastní osnovy a zkušební řád a lze ji studovat samostatně bez návaznosti studia Aikido.

Samotný trénink Ki-Aikido je pak aplikací jednoty ducha a těla v bojovém umění  s použitím některých z mnoha forem umění Aikido (ŠINŠIN TOICU AIKIDO). Tento systém obsahuje komplexní ucelený program zahrnující samostatná cvičení bez partnera (Aiki Taiso), umění pádů (Ukemi Vaza), techniky s partnerem (Kumi Vaza), cvičení s tradičními zbraněmi (Buki Vaza), a další formy tréninku.

 

K souvisejícím disciplínám Šinšin Toicu Aikido dále patří:

Cvičení vědomého dýchání (KI NO KOKJU HO)

Meditace – setrvání v bdělé pozornosti (KI NO IŠI HO)

Doteková KI terapie (KIACU HO)

Trénink studenou vodou (SENŠIN NO GJO)

Misogi – dynamická meditace v pohybu (SOKUŠIN NO GJO)