KI-AIKIDO PRO DĚTI

„Děti vnímají KI, životní energii, instinktivně. To jen dospělí ji potřebují definovat slovy.“

Prague Ki Society Kids

OBSAH A CÍLE VÝUKY

Žáci se postupně seznamují s principy koordinace mysli a těla a s principy nesoupeření pomocí vhodných pohybových aktivit a her, které vycházejí z tradic japonských bojových umění.

Rozvoj a použití principů koordinace mysli a těla v raném věku pomáhá žákům usměrnit svou energii pozitivně a účinně a dodá jim sebejistotu během jejich růstu.

Žáci se také seznamují s tím, jak použít principy koordinace mysli a těla při práci ve škole, při sportu, v hudbě a umění.

Naše škola považuje dětský program za svůj základní program. Pomocí pravidelného tréninku získávají žáci pozitivní návyky, které si uchovají do dospělosti, a mohou tak být pozitivním přínosem pro svou komunitu.


Jak probíhá výuka?

Výuka Aikido probíhá nesoutěživou formou. Žáci se učí řadu aktivit a dovedností, včetně správného držení těla, protahování a hravých rozcviček.

Při procvičování technik Aikido trávíme přibližně polovinu času v roli obránce (Nage). Druhou polovinu času jsme v roli útočníka (Uke), toho, kdo navodí danou situaci úchopem nebo úderem, a pak, pokud dochází k výuce celé techniky, předvídatelně padá k zemi. Umění padat, bezpečně a s koordinací mysli a těla, se v Aikido nazývá Ukemi. Na tréninku se proto klade velký důraz na základní dovednosti pádů.

Na každém tréninku je věnován čas studiu technik Ki-Aikido. Pomocí technik Ki-Aikido se žáci učí, jak soustředit svou mysl a uvolnit fyzické napětí, učí se poznat a respektovat úmysl druhých, respektovat sílu svého partnera, zaujmout jeho místo a společně najít pozitivní řešení vzniklé situace. Techniky Ki-Aikido pro děti jsou sestaveny tak, aby podporovaly duševní zdraví a fyzickou kondici, rozvíjely schopnost učit se, naslouchat, soustředit se na daný problém a úspěšně ho dokončit.

Konec výuky často obsahuje shrnutí lekce s uvedením příkladů, jak lze obsah výuky aplikovat v každodenním životě.


Jak s námi začít cvičit.

Vaše dítě může začít studovat Ki-Aikido kdykoli. Prosím, kontaktujte nás předem a dejte nám vědět, že chcete navštívit výuku. První lekce vašeho dítěte bude považována za seznamovací úvod a je zdarma.

Prague Ki Society Kids 3

Prague Ki Society Kids 2

Děti se postupně seznamují s principy koordinace mysli a těla a s principy nesoupeření pomocí vhodných pohybových aktivit a her, které vycházejí z tradic japonských bojových umění.

Rozvoj a použití principů koordinace mysli a těla v raném věku pomáhá žákům usměrnit svou energii pozitivně a účinně a dodá jim sebejistotu během jejich růstu.

Děti se také seznamují s tím, jak použít principy koordinace mysli a těla při práci ve škole, při sportu, v hudbě a umění.

Naše škola považuje dětský program za svůj základní program. Pomocí pravidelného tréninku získávají žáci pozitivní návyky, které si uchovají do dospělosti, a mohou tak být pozitivním přínosem pro svou komunitu.