KI-AIKIDO DĚTI

„Děti vnímají KI, životní energii, instinktivně. To jen dospělí ji potřebují definovat slovy.“

 

OBSAH A CÍLE VÝUKY


Děti se postupně seznamují se základními principy koordinace mysli a těla a s principy nesoupeření pomocí vhodných pohybových aktivit a her, které vycházejí z tradic japonských bojových umění. Důraz je kladen na správné přirozené držení těla a také na umění pádů.

Rozvoj a použití těchto návyků v raném věku pomáhá žákům usměrnit svou energii pozitivně a účinně a dodá jim sebejistotu během jejich růstu.

Děti se také seznamují s tím, jak použít principy soustředivosti mysli a bdělé pozornosti při práci ve škole, při sportu, v hudbě a umění.

Výuka Aikido probíhá nesoutěživou formou. Trénink Aikido podporuje duševní zdraví a fyzickou kondici, rozvíjí schopnost učit se, naslouchat, soustředit se na daný problém a úspěšně ho dokončit.

Žáci se učí, jak se soustředit a uvolnit fyzické napětí, učí se poznat a respektovat úmysl druhých, respektovat sílu svého partnera, zaujmout jeho místo a společně najít pozitivní řešení vzniklé situace.

 

____________________________________________________________________________________